Kontakt

 

Styrelse 2020

  E-post Telefon                
Susanne Karlsson Ordförande

susanne.for@gmail.com

0765-55 93 83                
Werner Stastny Sekreterare werner.stastny@gmail.com 0704-33 60 86                
Magnus Karlsson Kassör magnus.karlsson@nyvest.se 070-6757883                
Kristina Kruse Vice ordförande krusekristina@hotmail.com 072-2205989                
Inger Holmqvist Ledamot ingerholmqvist1@gmail.com  070-5394525                
Solveig Sehlin Suppleant solveig.sehlin@telia.com 070-167 20 66                
Leif Moby Suppleant leif.moby@gmail.com  070-6336056                
Maud Lind Suppleant maud.lind45@gmail.com 070-5661018                
                       
Redaktör kretsen:                      
 - Vakant -                      
Valberedning:                      
Bertel Nordén   kb.norden2@gmail.com 070-748 00 63                
Per Uno Nilsson   Pop.nilsson@hotmail.com  0702-88 34 84                
Birgitta Widholm   birgitta.widholm@gmail.com  0704-83 23 46                
Webbredaktör:                      
Kristina Kruse   krusekristina@hotmail.com 

072-2205989

               

 

Utan eldsjälar, inget program för oss andra! Kontakta dem om du har önskemål på föredragshållare eller aktiviteter. Du får också gärna ringa och erbjuda dig att ordna något tillsammans med dem eller bara tacka för ett bra jobb!  

Bertel Nordén Program Södertälje

kb.norden2@gmail.com

070-748 00 63
Peter Knutsson Program Nyköping pmknutsson@telia.com  
Magnus Karlsson Program Nyköping magnus.karlsson@nyvest.se 070-675 78 83
Inger Holmqvist Program Eskilstuna ingerholmqvist1@gmail.com 070-539 45 25
Birgitta Widholm Program Eskilstuna birgitta.widholm@gmail.com 070-483 23 46

 

 

Kontakta oss gärna om du har frågor eller synpunkter!