Om oss

Sällskapet Trädgårdsamatörerna (STA) är en ideell trädgårdsförening som bildades 1938. Vi har drygt 7 000 medlemmar i de nordiska länderna.

Trädgårdsamatörerna i Sörmland är en krets inom Sällskapet Trädgårdsamatörerna (STA) och har drygt 350 medlemmar. Hitta oss på Facebook

En amatör är en som älskar och Trädgårdsamatörerna i Sörmland är en förening för människor som älskar växter. Det är en träffpunkt för oss som fascineras av att med omsorg och kärlek få frön att gro och de mest svårflirtade plantor att växa. Men det är också en förening för de som vill köpa färdigt, stort och rejält på en gång.

Hos Trädgårdsamatörerna handlar det mindre om det nyttiga, som grönsaker och potatis. Nej, här är det blommor, träd och buskar, skönhet, flärd, nyfikenhet och drömmar som gäller.

Vi är föreningen som vill göra trädgårdar
• mer varierade
• personligare
• rikare på prydnadsväxter

Du kommer långt med intresse och entusiasm, men lägger du till kunskap och nya trädgårdsvänner kommer du ännu längre. Var med på föredrag, kretsmöten, resor, cirklar och trädgårdsbesök så märker du snart att dina kunskaper ökar snabbare än du anat. Var inte rädd att fråga. En trädgårdsamatör delar gärna med sig av sitt kunnande.

Vi gillar växter – gör du?

Kretsarna är geografiskt indelade och du betalar 200 kr + en avgift till den krets/kretsar du vill tillhöra. Som medlem hos oss ser vi till att odla ditt intresse!

 

 

Besök gärna våra regionkretsars hemsidor för att se

http://www.upplandskretsensta.n.nu/

www.sta-stockholm.se

www.sta-nynas.se

www.tradgardsamatorerna-gotland.se