Om oss

 

Trädgårdsamatörerna i Sörmland är en krets inom Sällskapet Trädgårdsamatörerna (STA) och har drygt 350 medlemmar. Hitta oss på Facebook eller Facebook.

En amatör är en som älskar och Trädgårdsamatörerna i Sörmland är en förening för människor som älskar växter. Det är en träffpunkt för oss som fascineras av att med omsorg och kärlek få frön att gro och de mest svårflirtade plantor att växa. Men det är också en förening för de som vill köpa färdigt, stort och rejält på en gång.

Hos Trädgårdsamatörerna handlar det mindre om det nyttiga, som grönsaker och potatis. Nej, här är det blommor, träd och buskar, skönhet, flärd, nyfikenhet och drömmar som gäller.


Sällskapet Trädgårdsamatörerna (STA) /sta-logga.jpgär en ideell förening med ca 6.600 medlemmar i de nordiska länderna, fördelade på 24 regionala kretsar. STA ansvarar för medlemsregistret, tidningen Trädgårdsamatören (TA) 

Besök gärna våra regionkretsars hemsidor för att se deras aktiviteter:

www.sta-uppland.se

www.sta-stockholm.se

www.sta-nynas.se

www.tradgardsamatorerna-gotland.se